Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 13:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan, torsdagen den 16 mars

5. Med anledning av återremiss av betänkande 2005/06:UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor förnyad föredragning och behandling av motionsyrkanden om högskolan: utbildnings- och studentfrågor

6. Diskussion med anledning förra sammanträdets hearing av Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU10 (AA) [i basen + sändes på papper till hemadresssen inför sammanträdet den 23/2]
UbU9 [på papper]