Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Motioner från andra utskott

4. Justering av förslag till yttrande 2005/06:UbU1y Utvecklingen inom den kommunala sektorn

5. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 15 Studiestöd [FPM-UbU2] jämte motionerna:

2005/06:Ub290 (m) yrk. 5
2005/06:Ub295 (m) yrk. 2
2005/06:Ub427 (fp) yrk. 9, 10, 14
2005/06:Ub481 (fp) yrk. 4
2005/06:Ub512 (c)
2005/06:Ub554 (kd) yrk. 6, 7, 10
2005/06:Ub585 (m) yrk. 1, 2, 4

6. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Centrala myndigheter och Övriga frågor, förslagspunkt 8 i denna del [FPM-UbU1:1] jämte motionerna

2005/06:Ub204 (m)
2005/06:Ub295 (m) yrk. 1
2005/06:Ub427 (fp) yrk. 12, 13
2005/06Ub481 (fp) yrk. 5
2005/06:Ub513 (c) yrk. 6
2005/06:Ub556 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub557 (kd) yrk. 20
2005/06:Ub585 (m) yrk. 5
2005/06:Fi320 (s, v, mp) yrk. 4

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU2 (AA) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:1 (AA) [i basen + på papper]