Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

6. För yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 [FPM-TB].

7. För yttrande till finansutskottet föredragning av regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motion [FPM-UbU2y]:

2005/06:Fi102:1 (kd) yrk. 12, 13, 14, 15, 16

8. Övriga frågor

Bilagor


FPM-TB [i basen + på papper]
FPM-UbU2y [i basen + på papper]
Skr. 2005/06:102 [på papper]
Motion 2005/06:Fi102:1 [på papper]