Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Skola och barnomsorg, förslagspunkterna 2 och 8 i denna del [FPM-UbU1:3] jämte motionerna:

2005/06:Ub238 (m) yrk. 10
2005/06:Ub258 (fp) yrk. 1
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 59
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 70, 71
2005/06:Ub350 (fp)
2005/06:Ub354 (v) yrk. 16
2005/06:Ub426 (c) yrk. 20
2005/06:Ub481 (fp) yrk. 1, 2, 3, 5
2005/06:Ub513 (c) yrk. 1, 2, 3, 6
2005/06:Ub556 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub565 (s)
2005/06:Ub585 (m) yrk. 5
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 23, 24
2005/06:Fi318 (kd) yrk. 12
2005/06:Sf282 (c) yrk. 3
2005/06:Sf333 (c) yrk.14
2005/06:Sf383 (fp) yrk. 24

4. Föredragning av redogörelse 2005/06:RRS5 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem [FPM-UbU1-RRS] jämte motion:

2005/06:Ub3 (kd, m, fp, c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Vuxenutbildning, förslagspunkterna 3, 4 och 8 i denna del [FPM-UbU1:4] jämte motionerna:

2005/06:Ub383 (fp) yrk. 6
2005/06:Ub481 (fp) yrk. 5
2005/06:Ub513 (c) yrk. 6
2005/06:Ub533 (kd) yrk. 6
2005/06:Ub556 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub557 (kd) yrk. 11
2005/06:Ub585 (m) yrk. 5

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1:3 (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU1-RRS (AA) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:4 (AA) [i basen + på papper]
Redogörelse 2005/06:RRS5 [på papper]