Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, torsdagen den 8 december

5. Kl. 13.00 Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky informerar om aktuella EU-frågor. (Obs tiden!)

6. Övriga frågorBilagorInför sammanträdet tisdagen den 22 november
2005/06:UbU1 (AA, CLS, PEY) [i basen + på papper]

Inför sammanträdet torsdagen den 24 november
2005/06:UbU2 (AA) [i basen + på papper]