Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2006-10-10 kl. 14:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1
Datum och tid: 14:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Sammanträdet förklaras öppnat

2. Upprop av ledamöter och suppleanter

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

Bilagor