Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden
- 2006/07:UbU13 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
- 2006/07:UbU14 Vissa skolfrågor
- 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet

4. Anmälan till kammardebatt om
- 2006/07:UbU13 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan, m.m., onsdagen den 30 maj
- 2006/07:UbU14 Vissa skolfrågor, onsdagen den 30 maj
- 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet, torsdagen den 7 juni

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU13 (CLS) [i basen] (delades i facken den 8/5)
UbU14 (CLS) [i basen] (delades i facken den 8/5)
UbU17 (PEY) [i basen] (delades i facken den 8/5)