Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Skola och barnomsorg, förslagspunkterna 1, 5 och 11 i denna del [FPM-UbU1:2] jämte motionerna:

2006/07:Ub263 (mp) yrk. 2 i denna del
2006/07:Ub334 (v) yrk. 1, 5 i denna del
2006/07:Fi244 (s) yrk. 40, 42

4. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Vuxenutbildning, förslagspunkterna 2, 6 och 11 i denna del [FPM-UbU1:3] jämte motionerna:

2006/07:Ub263 (mp) yrk. 2 i denna del
2006/07:Ub313 (s)
2006/07:Ub334 (v) yrk. 3, 5 i denna del
2006/07:Ub423 (s)
2006/07:Fi244 (s) yrk. 37, 46

5. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Forskningspolitik, förslagspunkterna 9, 10 och 11 i denna del [FPM-UbU1:4].

6. Föredragning av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Centrala myndigheter, förslagspunkterna 8 och 11 i denna del [FPM-UbU1:5] jämte motion:

2006/07:Ub263 (mp) yrk. 2 i denna del

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1:2 (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:3 (RK) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:4 (PEY) [i basen + på papper]
FPM-UbU1:5 (RK) [i basen + på papper]