Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande [FPM-UbU2:2] jämte motionerna:

2006/07:Ub1 (v)
2006/07:Ub2 (s)
2006/07:Ub3 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2006/07:Ub4 (s)
2006/07:Ub5 (s)

4. Kl 11.15 Per Tullberg, Marie-Helene Ahnborg, Ragnar Eliasson och Ingegerd Hellborn från Skolverket presenterar sin verksamhet

5. Kl. 12.00 Pia Enochsson och Kjell Hedwall från Myndigheten för skolutveckling presenterar sin verksamhet

6. Övriga frågor

BilagorInför sammanträdet tisdagen den 28 november
FPM-UbU2:2 (RK) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2006/07:17 [på papper]

Inför sammanträdet torsdagen den 30 november
UbU1 (CLS, PEY, RK) [i basen + på papper]
UbU2 (RK) [i basen + på papper] - De delar i UbU2 som behandlar prop. 2006/07:17 jämte motioner delas senare (föredras den 28/11).