Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2008-01-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU5 Forskning och forskarutbildning

4. Anmälan till kammardebatt om 2007/08:UbU5 Forskning och forskarutbildning, torsdagen den 14 februari

5. Föredragning av motionsyrkanden om förskolan [FPM-UbU7]:

2007/08:Ub215 (s)
2007/08:Ub231 (v)
2007/08:Ub247 (s)
2007/08:Ub248 (s)
2007/08:Ub257 (s)
2007/08:Ub288 (s)
2007/08:Ub294 (s)
2007/08:Ub295 (s)
2007/08:Ub326 (m)
2007/08:Ub350 (c)
2007/08:Ub384 (fp)
2007/08:Ub386 (fp)
2007/08:Ub402 (s)
2007/08:Ub405 (fp)
2007/08:Ub448 (fp)
2007/08:Ub449 (fp)
2007/08:Ub472 (s)
2007/08:Ub486 (kd)
2007/08:Ub502 (s)
2007/08:Ub503 (s)
2007/08:Ub515 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2007/08:Ub526 (s)
2007/08:Ub548 (s)
2007/08:Sf323 (s) yrk. 6

6. Föredragning av motionsyrkanden om gymnasieskolan [FPM-UbU8]:

2007/08:Ub204 (s)
2007/08:Ub207 (c)
2007/08:Ub244 (m)
2007/08:Ub245 (s)
2007/08:Ub251 (s)
2007/08:Ub272 (s)
2007/08:Ub292 (s)
2007/08:Ub296 (s)
2007/08:Ub300 (s)
2007/08:Ub305 (v) yrk. 10
2007/08:Ub312 (m)
2007/08:Ub323 (m)
2007/08:Ub324 (m)
2007/08:Ub331 (s)
2007/08:Ub353 (v) yrk. 11, 14
2007/08:Ub365 (s)
2007/08:Ub390 (s)
2007/08:Ub430 (s)
2007/08:Ub441 (s)
2007/08:Ub468 (m)
2007/08:Ub469 (m)
2007/08:Ub474 (s)
2007/08:Ub496 (s)
2007/08:Ub498 (s) yrk. 5
2007/08:Ub507 (s)
2007/08:Ub514 (s) yrk. 2, 3, 4, 5, 6
2007/08:Ub532 (s)
2007/08:Ub545 (kd)
2007/08:Ub555 (m, kd, c, mp, v, fp, s)
2007/08:Ub566 (mp) yrk. 16
2007/08:Ju210 (mp) yrk. 8
2007/08:Ju216 (v) yrk. 5
2007/08:Ju400 (s) yrk. 8
2007/08:A391 (s) yrk. 6
2007/08:A400 (s) yrk. 15

7. Föredragning av motionsyrkanden om högskolan [FPM-UbU9]:

2007/08:Ub205 (s)
2007/08:Ub210 (c)
2007/08:Ub212 (v) yrk. 2
2007/08:Ub223 (m)
2007/08:Ub226 (m) yrk. 5, 6, 7, 8
2007/08:Ub241 (m)
2007/08:Ub243 (fp)
2007/08:Ub250 (s)
2007/08:Ub254 (s)
2007/08:Ub260 (s) yrk. 1, 2
2007/08:Ub267 (m)
2007/08:Ub268 (m)
2007/08:Ub271 (v) yrk. 3
2007/08:Ub274 (s) yrk. 1
2007/08:Ub276 (s)
2007/08:Ub278 (s)
2007/08:Ub282 (s)
2007/08:Ub289 (s)
2007/08:Ub293 (s)
2007/08:Ub304 (fp) yrk. 2
2007/08:Ub328 (m)
2007/08:Ub329 (s)
2007/08:Ub330 (s) yrk. 1, 2
2007/08:Ub336 (m)
2007/08:Ub341 (fp)
2007/08:Ub346 (fp)
2007/08:Ub351 (c)
2007/08:Ub364 (s)
2007/08:Ub378 (m)
2007/08:Ub380 (m)
2007/08:Ub388 (fp) yrk. 1
2007/08:Ub395 (m)
2007/08:Ub397 (s)
2007/08:Ub414 (s)
2007/08:Ub415 (s) yrk. 3
2007/08:Ub417 (s)
2007/08:Ub422 (m, c, fp, v, mp) yrk. 7, 8, 9
2007/08:Ub423 (m) yrk. 1
2007/08:Ub425 (kd)
2007/08:Ub427 (s)
2007/08:Ub431 (s)
2007/08:Ub432 (s)
2007/08:Ub434 (s)
2007/08:Ub438 (m, fp)
2007/08:Ub439 (m)
2007/08:Ub442 (s)
2007/08:Ub443 (s) yrk. 1, 2, 3, 5
2007/08:Ub444 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2007/08:Ub454 (s)
2007/08:Ub455 (s)
2007/08:Ub465 (m)
2007/08:Ub489 (kd)
2007/08:Ub490 (m)
2007/08:Ub498 (s) yrk. 7, 8
2007/08:Ub500 (s) yrk. 1, 2, 3
2007/08:Ub510 (s) yrk. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
2007/08:Ub514 (s) yrk. 1
2007/08:Ub529 (s)
2007/08:Ub537 (c, kd, mp, fp, m, v) yrk. 1
2007/08:Ub538 (m) yrk. 1, 2, 3
2007/08:Ub544 (kd)
2007/08:Ub550 (s)
2007/08:Ub557 (mp) yrk. 2
2007/08:Ub558 (mp)
2007/08:Ub564 (fp)
2007/08:Ub566 (mp) yrk. 33
2007/08:Fö223 (v) yrk. 9
2007/08:Sf344 (mp) yrk. 29
2007/08:So228 (fp) yrk. 3
2007/08:So294 (mp) yrk. 6
2007/08:So295 (v) yrk. 16
2007/08:So316 (s) yrk. 4
2007/08:So335 (v) yrk. 30, 33
2007/08:So402 (fp) yrk. 3
2007/08:So487 (fp) yrk. 3
2007/08:N341 (v) yrk. 4
2007/08:A349 (v) yrk. 16
2007/08:A381 (v) yrk. 12
2007/08:A400 (s) yrk. 17
2007/08:A402 (mp) yrk. 31, 33, 37

8. Övriga frågor

Bilagor


Inför sammanträdet tisdagen den 29 januari
UbU5 (PEY) [i basen] (delades i facken den 22/1)
FPM-UbU7 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om förskolan [på papper]
FPM-UbU8 (RA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om gymnasieskolan [på papper]
FPM-UbU9 (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om högskolan [på papper]

Inför sammanträdet torsdagen den 31 januari
UbU4 (CLS) [i basen + på papper]