Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Presentation av betänkandet Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (professor Olle Stendahl)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU13 Nya skolmyndigheter

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2007/08:UbU13 Nya skolmyndigheter, torsdagen den 17 april

6. Föredragning av proposition 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte [FPM-UbU14].

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU13 (RA) [i basen + på papper] (delades i facken den 1 april)
FPM-UbU14 (PEY) [i basen + på papper]
Prop. 2007/08:74 [på papper]