Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. För yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 [FPM-UbU2y] jämte motionerna:

2007/08:mp56 (mp)
2007/08:v72 (v)

4. För yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition [FPM-UbU3y] jämte motion:

2007/08:s33300 (s)

5. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU2y (RA) [i basen + på papper]
Utdrag ur prop. 2007/08:99 [på papper]
Utdrag ur motion 2007/08:mp56 [på papper]
Utdrag ur motion 2007/08:v72 [på papper]
FPM-UbU3y (CLS) [i basen + på papper]
Utdrag ur prop. 2007/08:100 [på papper]
Utdrag ur motion 2007/08:s33300 [på papper]