Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till yttranden

- 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
- 2007/08:UbU3y 2008 års ekonomiska vårproposition

4. Övriga frågor

Bilagor


UbU2y (RA) [i basen + på papper]
UbU3y (CLS) [i basen + på papper]