Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2007/08:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2007/08:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, onsdagen den 12 december

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU1 (RA, CLS, PEY) [i basen] (delades i facken den 20/11)