Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2008-01-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2007/08:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Resursutredningens betänkande (SOU 2007:81 Resurser för kvalitet) presenteras av utredaren Dan Brändström och utredningssekreteraren Kjell Blückert

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Överlämnande av motion 2007/08:Ub370 av Nikos Papadopoulos m.fl. (s) till utrikesutskottet och motion 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson (s) till justitieutskottet

5. Föredragning av motionsyrkanden om studiestöd [FPM-UbU6]:

2007/08:Ub213 (m)
2007/08:Ub232 (m)
2007/08:Ub239 (m)
2007/08:Ub265 (c)
2007/08:Ub266 (c)
2007/08:Ub271 (v) yrk. 2
2007/08:Ub297 (s)
2007/08:Ub304 (fp) yrk. 1, 3, 4
2007/08:Ub308 (kd)
2007/08:Ub337 (m)
2007/08:Ub342 (fp)
2007/08:Ub344 (mp) yrk. 1, 2
2007/08:Ub356 (kd)
2007/08:Ub363 (s)
2007/08:Ub373 (s)
2007/08:Ub375 (s)
2007/08:Ub377 (m)
2007/08:Ub381 (m)
2007/08:Ub382 (m)
2007/08:Ub399 (s)
2007/08:Ub409 (s)
2007/08:Ub433 (s)
2007/08:Ub452 (m)
2007/08:Ub460 (s)
2007/08:Ub462 (s)
2007/08:Ub497 (s)
2007/08:Ub499 (s)
2007/08:Ub512 (s)
2007/08:Ub525 (s)
2007/08:Ub530 (s)
2007/08:Ub533 (s)
2007/08:Ub546 (kd)
2007/08:Ub549 (s)
2007/08:Sk276 (c) yrk. 3
2007/08:Kr340 (fp) yrk. 4
2007/08:A402 (mp) yrk. 38

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU6 (RA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om studiestöd [på papper]
Motion 2007/08:Ub409 (s) [på papper]
Motion 2007/08:Ub462 (s) [på papper]
Motion 2007/08:Ub525 (s) [på papper]
Motion 2007/08:Ub530 (s) [på papper]