Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av motionsyrkanden om förskolan [FPM-UbU7]:

2008/09:Ub214 (s)
2008/09:Ub215 (s)
2008/09:Ub232 (m)
2008/09:Ub238 (fp)
2008/09:Ub252 (s)
2008/09:Ub303 (m)
2008/09:Ub307 (s)
2008/09:Ub348 (m)
2008/09:Ub377 (s)
2008/09:Ub381 (s)
2008/09:Ub386 (s)
2008/09:Ub392 (s)
2008/09:Ub434 (s)
2008/09:Ub435 (s)
2008/09:Ub447 (s)
2008/09:Ub452 (s) yrk. 3, 4
2008/09:Ub460 (fp)
2008/09:Ub462 (fp)
2008/09:Ub470 (s)
2008/09:Ub477 (m)
2008/09:Ub489 (c)
2008/09:Ub493 (mp)
2008/09:Ub506 (s)
2008/09:Ub510 (s)
2008/09:Ub539 (s)
2008/09:Ub545 (s)
2008/09:Ub570 (mp, c, kd, v, fp, s, m)
2008/09:Ub590 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2008/09:Ub591 (s) yrk. 1
2008/09:Ub599 (s) yrk. 1
2008/09:N435 (s) yrk. 41
2008/09:A307 (v) yrk. 8
2008/09:A402 (mp) yrk. 16

4. Föredragning av motionsyrkanden om studiestöd [FPM-UbU8]:

2008/09:Ub263 (m)
2008/09:Ub282 (m)
2008/09:Ub283 (m)
2008/09:Ub294 (fp) yrk. 1, 2, 3
2008/09:Ub296 (s)
2008/09:Ub315 (m)
2008/09:Ub316 (m)
2008/09:Ub317 (m)
2008/09:Ub328 (s)
2008/09:Ub338 (c)
2008/09:Ub342 (m)
2008/09:Ub346 (c) yrk. 1, 2
2008/09:Ub351 (m)
2008/09:Ub353 (m)
2008/09:Ub364 (fp)
2008/09:Ub373 (s)
2008/09:Ub414 (s)
2008/09:Ub443 (m)
2008/09:Ub448 (kd)
2008/09:Ub449 (kd)
2008/09:Ub453 (m)
2008/09:Ub463 (m)
2008/09:Ub473 (s)
2008/09:Ub476 (m)
2008/09:Ub490 (c)
2008/09:Ub576 (kd)
2008/09:Ub592 (s) yrk. 1, 2
2008/09:Ub604 (m) yrk. 1, 2

5. Föredragning av motionsyrkanden om vuxenutbildning [FPM-UbU10]:

2008/09:Ub217 (s)
2008/09:Ub256 (s)
2008/09:Ub257 (s)
2008/09:Ub277 (s)
2008/09:Ub279 (m)
2008/09:Ub289 (s)
2008/09:Ub326 (s)
2008/09:Ub333 (s)
2008/09:Ub344 (fp) yrk. 1, 2, 3
2008/09:Ub361 (s)
2008/09:Ub395 (fp)
2008/09:Ub397 (s)
2008/09:Ub400 (s)
2008/09:Ub408 (s)
2008/09:Ub450 (s)
2008/09:Ub532 (s)
2008/09:Ub538 (s)
2008/09:Ub569 (v) yrk. 1, 2
2008/09:Ub591 (s) yrk. 7
2008/09:Ub593 (s)
2008/09:Ub596 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2008/09:C448 (mp) yrk. 8
2008/09:Sf343 (v) yrk. 20
2008/09:A380 (s) yrk. 2
2008/09:A402 (mp) yrk. 17, 18

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU7 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om förskolan [på papper]
FPM-UbU8 (ML) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om studiestöd [på papper]
FPM-UbU10 (ML) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om vuxenutbildning [på papper]