Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till yttrande 2008/09:UbU1y Åtgärder för jobb och omställning

4. Övriga frågorBilagor


Inför sammanträdet tisdagen den 17 februari
2008/09:UbU1y (ML) [i basen + på papper]

Inför sammanträdet torsdagen den 19 februari
UbU7 (CLS) [i basen + på papper]
UbU9 (CSL) [i basen + på papper]
FPM-UbU17 (CSL) [i basen + på papper]