Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Redovisning av yttrande från skatteutskottet över proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande

4. Justering av förslag till betänkanden

- 2008/09:UbU14 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande
- 2008/09:UbU18 Forskarutbildning med profilering och kvalitet

5. Anmälan till kammardebatt om

- 2008/09:UbU14 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande, onsdagen den 20 maj
- 2008/09:UbU18 Forskarutbildning med profilering och kvalitet, onsdagen den 20 maj

6. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-14

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008

8. Fråga om yttrande till finansutskottet över vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 (prop. 2008/09:99)

9. För yttrande till finansutskottet ev. föredragning av proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget jämte ev. motioner.

10. Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

11. För yttrande till finansutskottet ev. föredragning av regeringens skrivelse 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte ev. motioner.

12. För yttrande till finansutskottet föredragning av proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition förslagspunkt 1

13. Övriga frågor

Bilagor


2008/09:UbU14 (ML) [i basen + på papper]
2008/09:UbU18 (ML) [i basen + på papper]
FPM-UbU3y (RA) [i basen + på papper]