Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14
Datum och tid: 11:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Öppen utfrågning: Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?Bilagor


Program [på papper + i basen]
Deltagarlista [på papper + i basen]