Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz informerar om aktuella frågor

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU3 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU3 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, onsdagen den 21 oktober

6. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

7. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2009

8. Föredragning ev. yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU3 (RA) [i basen + på papper]
Ev. motioner om tilläggsbudget delas i facken måndagen den 12 november.