Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 11.00-11.20 Riksrevisionen föredrar granskningen Klassificering av kurser vid universitet och högskolor – regeringens styrning och Högskoleverkets uppföljning (RiR 2010:4) (Jan Landahl, Inger Rydén Bergendahl och Miki Tomita Larsson)

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Föredragning av redogörelse 2009/10:RRS31 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor samt justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU24 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU24 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor, tisdagen den 22 juni

6. Övriga frågor
Bilagor


Redog. 2009/10:RRS31 [på papper]
UbU24 (ML) [i basen + på papper]