Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2009-12-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av motioner om forskning och forskarutbildning [FPM-UbU10]

4. Föredragning av motioner om vuxenutbildning [FPM-UbU11]

5. Föredragning av motioner om studiestöd [FPM-UbU12]

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU10 (CLS) [i basen + på papper]
Motioner om forskning och forskarutbildning [på papper]
FPM-UbU11 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om vuxenutbildning [på papper]
FPM-UbU12 (RA) [i basen + på papper]
Motioner om studiestöd [på papper]