Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2010-10-12 kl. 10:30

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Fråga om interparlamentariska konferenser

6. Anmälningar

7. Övriga frågor

Bilagor