Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2011-01-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information från Skolverket
Kl. 11.00 - ca 12.00 Tf generaldirektör Helén Ängmo m.fl. informerar om PISA-rapporten

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

Bilagor


För kännedom bifogas utskottets arbetsordning [i basen + på papper]