Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. EU-överläggning
Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet

A) EU:s förslag om prioriteringarna för ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning perioden 2011-2020
KOM(2010) 296

B) EU:s förslag om unga på väg
KOM(2010) 477

C) EU:s förslag om utbildning för hållbar utveckling

D) EU:s förslag om baskunskaper - skolor för 2000-talet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Betyg från årskurs 6 i grundskolan (UbU3)
Beredning
Prop. 2009/10:219 och motioner [FPM-UbU3]
Föredragande: CLS

5. Ett steg framåt - en ny dansarutbildning (UbU4)
Beredning
Prop. 2010/11:19 och en motion [FPM-UbU4]
Föredragande: RA

6. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Prop. 2010/11:1
Föredragande: CN

7. Hösttilläggsbudget för 2010
Fråga om yttrande till FiU och ev. beredning
Prop. 2010/11:2
Föredragande: CN

8. Övriga frågor

Bilagor


Bilagor till överläggning

Intern arbetspromemoria om utskottets EU-överläggning (ML)

1) U-dep. Kommenterad dagordning inför rådets möte - punkterna A-D [i basen + på papper]
2) U-dep. Utkast till slutsatser från rådet - punkt A [i basen + på papper]
3) EU-dokument KOM(2010) 296 - punkt A [i basen + på papper]
4) U-dep.Utkast till rådets slutsatser - punkt B [i basen + på papper]
5) U-dep. Faktapromemoria "Unga på väg" - punkt B [i basen + på papper]
6) U-dep. Faktapromemoria "Rekommendation för att främja rörlighet i utbildningssyfte för unga" - punkt B [i basen + på papper]
7) EU-dokument KOM(2010) 477 - punkt B [i basen + på papper]
8) U-dep. Utkast till rådets slutsatser - punkt C [i basen + på papper]
9. U-dep. Utkast till rådets slutsatser - punkt D [i basen + på papper]
10. U-dep. Europa 2020-strategin (information) [i basen + på papper]

Bilagor till beredningar

FPM-UbU3 (CLS) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2009/10:219 [på papper]
FPM-UbU4 (RA) [i basen + på papper]
Motion med anledning av prop. 2010/11:19 [på papper]