Utbildningsutskottets sammanträde Tisdag 2010-11-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2010/11:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Information
Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet (Maria Stockhaus, ordf. SKL:s beredning för utbildningsfrågor, statssekreterare Bertil Östberg m.fl.)

2. Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m. (UbU3)
Justering
Prop. 2009/10:219 och motioner
Föredragande: CLS

3. Anmälan till kammardebatt om UbU3 Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m.

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

Bilagor


Till sammanträdet tisdagen den 30 november

UbU3 (CLS) [i basen + delades i facken den 16 november]

Till sammanträdet torsdagen den 2 december

UbU1 (RA, ML, CLS) [i basen + på papper]