Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Ordförande Birgitta Fredriksson, Susanne af Sandeberg och Stina Engström, Föräldraföreningen för dyslektiska barn informerar om sin verksamhet

2. Anmälningar

3. Frågan om övertagande av motioner från andra utskott

4. Frågan om överlämnande av motioner till andra utskott

5. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar m.m.

6. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2005

7. För ev. yttrande till finansutskottet föredragning av förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2005

8. Skrivelse från Riksrevisionen med anhållande om förslag till den årliga granskningsplanen

9. Övriga frågor

Bilagor


FPM om tilläggsbudget (AA) [i basen + på papper]
Riksrevisionen skrivelse med anhållande om förslag