Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-26 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2005/06:UbU3 Ny värld - ny högskola
- 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling
- 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor
- 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan
- 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2005/06:UbU3 Ny värld - ny högskola, torsdagen den 9 februari
- 2005/06:UbU4 Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan, onsdagen den 8 februari
- 2005/06:UbU5 Studiestödsfrågor, torsdagen den 9 februari
- 2005/06:UbU7 Särskolan och specialskolan, onsdagen den 8 februari
- 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, onsdagen den 8 februari

5. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan (delvis) [FPM-UbU14]:

2005/06:Ub206 (m)
2005/06:Ub209 (m)
2005/06:Ub233 (m) yrk. 9
2005/06:Ub238 (m) yrk. 1, 2, 4, 5, 11, 13, 25
2005/06:Ub242 (s)
2005/06:Ub258 (fp) yrk. 2, 3
2005/06:Ub261 (m) yrk. 1, 6
2005/06:Ub264 (fp)
2005/06:Ub277 (kd, m)
2005/06:Ub279 (m) yrk. 6
2005/06:Ub286 (m)
2005/06:Ub299 (s)
2005/06:Ub310 (s)
2005/06:Ub315 (fp, m) yrk. 2
2005/06:Ub318 (mp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 1, 2, 4, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 49, 57, 58, 62, 72,
2005/06:Ub345 (fp) yrk. 28
2005/06:Ub354 (v) yrk. 1, 11, 15
2005/06:Ub358 (c)
2005/06:Ub369 (fp)
2005/06:Ub393 (c)
2005/06:Ub396 (c)
2005/06:Ub398 (v) yrk. 4
2005/06:Ub411 (kd)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 30, 48
2005/06:Ub428 (mp, -) yrk. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14
2005/06:Ub484 (s)
2005/06:Ub492 (s)
2005/06:Ub499 (s)
2005/06:Ub500 (mp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub508 (s)
2005/06:Ub516 (m) yrk. 5
2005/06:Ub529 (s)
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 34, 35,
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 1, 2, 3, 13
2005/06:Sf282 (c) yrk. 4
2005/06:Sf331 (m) yrk. 6
2005/06:Sf336 (v) yrk. 31
2005/06:Sf383 (fp) yrk. 23
2005/06:So552 (c) yrk. 11
2005/06:So556 (fp) yrk. 19
2005/06:Kr4 (c) yrk. 3
2005/06:Kr8 (fp) yrk. 3
2005/06:Kr255 (m) yrk. 12
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 4

6. Övriga frågor

Bilagor


2005/06:UbU3 (PEY) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 12/1)
2005/06:UbU4 (CLS) [i basen + på papper] (reviderad version delades i facken den 23/1)
2005/06:UbU5 (AA) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 19/1)
2005/06:UbU7 (CLS) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 19/1)
2005/06:UbU8 (AA) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 19/1)

FPM-UbU14 (CLS) [i basen + på papper]
Häften med motioner om grundskolan (avser även sammanträdet den 9/2)