Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-09 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2005/06:UbU3 Ny värld - ny högskola
- 2005/06:UbU6 Forskning och forskarutbildning
- 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning
- 2005/06:UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2005/06:UbU3 Ny värld - ny högskola, torsdagen den 22 februari
- 2005/06:UbU6 Forskning och forskarutbildning, torsdagen den 22 februari
- 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning, torsdagen den 16 mars
- 2005/06:UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor, torsdagen den 22 februari

5. Föredragning av motionsyrkanden om fristående skolor m.m. [FPM-UbU13]:

2005/06:Ub203 (m)
2005/06:Ub233 (m) yrk. 12
2005/06:Ub238 (m) yrk. 26
2005/06:Ub273 (fp)
2005/06:Ub283 (m) yrk. 5
2005/06:Ub303 (mp)
2005/06:Ub312 (fp)
2005/06:Ub317 (mp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub319 (mp)
2005/06:Ub326 (v) yrk. 5
2005/06:Ub329 (s)
2005/06:Ub342 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 46, 47, 48, 49
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 52, 53, 54, 55
2005/06:Ub345 (fp) yrk. 11
2005/06:Ub352 (m)
2005/06:Ub353 (m)
2005/06:Ub383 (fp) yrk. 9
2005/06:Ub398 (v) yrk. 2, 3
2005/06:Ub399 (fp)
2005/06:Ub421 (s)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2005/06:Ub449 (kd)
2005/06:Ub474 (s)
2005/06:Ub507 (s)
2005/06:Ub524 (s)
2005/06:Ub526 (s)
2005/06:Ub532 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
2005/06:Ub536 (s)
2005/06:Ub540 (s)
2005/06:Ub542 (s)
2005/06:Ub555 (kd) yrk. 20
2005/06:Ub590 (kd) yrk. 4, 15, 16
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 18
2005/06:K398 (kd) yrk. 4
2005/06:Sf336 (v) yrk. 29, 30
2005/06:Sf432 (kd) yrk. 13
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 19

6. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan (delvis) [FPM-UbU14]:

2005/06:Ub202 (m)
2005/06:Ub238 (m) yrk. 7, 16, 17, 18. 29, 30
2005/06:Ub243 (c)
2005/06:Ub249 (kd)
2005/06:Ub279 (m) yrk. 1, 2, 3, 7
2005/06:Ub285 (m)
2005/06:Ub301 (mp) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub335 (c)
2005/06:Ub339 (m) yrk. 17
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 56, 57, 58
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 7, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 50, 51, 56, 59, 61, 68, 69, 73
2005/06:Ub345 (fp) yrk. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31
2005/06:Ub354 8v) yrk.13, 17
2005/06:Ub368 (mp) yrk. 1, 2, 5
2005/06:Ub398 (v) yrk. 1
2005/06:Ub426 (c) yrk. 21, 24
2005/06:Ub428 (mp, -) yrk. 10, 11, 13, 20
2005/06:Ub447 (s)
2005/06:Ub467 (s)
2005/06:Ub478 (s)
2005/06:Ub500 (mp) yrk. 3
2005/06:Ub509 (mp, s, fp, kd, c) yrk. 1, 2, 4
2005/06:Ub514 (c, m, fp, kd) yrk. 2
2005/06:Ub516 (m) yrk. 1, 3, 4, 13
2005/06:Ub534 (kd) yrk. 26
2005/06:Ub549 (kd)
2005/06:Ub584 (mp) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 16, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 47
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 5
2005/06:Sk496 (m) yrk. 12
2005/06:L341 (c) yrk. 11
2005/06:Sf336 (v) yrk. 28
2005/06:Sf389 (kd) yrk. 9
2005/06:Kr3 (kd) yrk. 6, 7
2005/06:Kr306 (v) yrk. 1, 4, 5
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 17
2005/06:Kr412 (kd) yrk. 5
2005/06:N384 (fp) yrk. 2
2005/06:N443 (fp) yrk. 53
2005/06:N481 (c) yrk. 9
2005/06:A416 (kd) yrk. 2

7. Övriga frågor

Bilagor


2005/06:UbU3 (PEY) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 12/1)
2005/06:UbU6 (PEY) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 2/2)
2005/06:UbU8 (AA) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 19/1)
2005/06:UbU9 (PEY) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 2/2)
FPM-UbU13 (AA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om fristående skolor m.m. [på papper]
Häfte med motioner om fri etableringsrätt i barnomsorgen [på papper]
FPM-UbU14 (CLS) [i basen + på papper]
Häften med motioner om grundskolan (delades i facken inför sammanträdet den 26/1)