Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Torbjörn Lundgren och Jan Sundqvist från Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter uppvaktar

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU11 Grundskolan: Arbetsmiljö och elevhälsa

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU11 Grundskolan: Arbetsmiljö och elevhälsa, torsdagen den 9 mars

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU11 (CLS) [i basen + på papper] (skickades med expressbrev till hemadressen den 10/2)