Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan
- 2005/06:UbU12 Förskolan

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan, torsdagen den 16 mars
- 2005/06:UbU12 Förskolan, onsdagen den 15 mars

5. Klockan 08.30-11.30 Intern hearing om framlagda lagförslag

- kl. 08.30 Skolverket
- kl. 09.00 Sveriges Kommuner och Landsting
- kl. 10.00 Friskolornas Riksförbund
- kl. 10.45 Lärarförbundet och Kommunal

6. Klockan 11.30 Diskussion med anledning av hearingen

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU10 (AA) [i basen + på papper]
UbU12 (CLS) - Delas i facken + läggs i basen i morgon fredag (17/2).