Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inhämtande av yttrande från finansutskottet över utkast till reservation

4. Med anledning av återremiss av betänkande 2005/06:UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor förnyad föredragning och behandling av motionsyrkanden om högskolan: utbildnings- och studentfrågor

5. Föredragning av motionsyrkanden om högskolan: övergripande frågor och organisationsfrågor [FPM-UbU15]:

2004/05:K339 (c) yrk. 2
2005/06:Ub201 (m)
2005/06:Ub208 (m)
2005/06:Ub212 (kd, m, fp, c) yrk. 2
2005/06:Ub265 (m) yrk. 1, 2
2005/06:Ub268 (s)
2005/06:Ub290 (m) yrk. 1
2005/06:Ub307 (m)
2005/06:Ub314 (fp) yrk. 4
2005/06:Ub325 (m) yrk. 3
2005/06:Ub347 (fp, m, kd, c) yrk. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12
2005/06:Ub348 (fp)
2005/06:Ub391 (kd) yrk. 1, 4, 14
2005/06:Ub395 (c) yrk. 2
2005/06:Ub401 (kd)
2005/06:Ub427 (fp) yrk. 5, 7
2005/06:Ub438 (s)
2005/06:Ub457 (s)
2005/06:Ub557 (kd) yrk. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17
2005/06:Ub588 (kd) yrk. 10
2005/06:Sk460 (kd) yrk. 4
2005/06:Kr331 (v) yrk. 6
2005/06:N304 (fp) yrk. 4
2005/06:N380 (m) yrk. 6
2005/06:N480 (kd) yrk. 29
2005/06:A309 (c) yrk. 7
2005/06:A370 (kd) yrk. 23, 25

6. För yttrande till konstitutionsutskottet föredragning av Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motionerna [FPM-RS3]:

2005/06:K4 (fp) yrk. 2
2005/06:K6 (v) yrk. 1, 2
2005/06:K7 (kd) yrk. 1, 3
2005/06:K9 (fp) yrk. 2
2005/06:K10 (mp) yrk. 7

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU15 (RJK) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om högskolan: övergripande frågor och organisationsfrågor [på papper]
FPM-RS3 (AA) [i basen + på papper]
Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 [på papper]
Motioner med anledning av 2005/06:RS3 [på papper]