Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 08:15

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 08:15
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor (förnyad behandling), torsdagen den 23 mars

4. Föredragning av redog. 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens och motionsyrkanden om lärarutbildning och lärare [FPM-UbU16]:

2005/06:Ub8 (m) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub9 (fp)
2005/06:Ub10 (kd, m, fp, c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2005/06:Ub219 (fp)
2005/06:Ub228 (m)
2005/06:Ub238 (m) yrk. 8, 9
2005/06:Ub245 (m) yrk. 2
2005/06:Ub255 (fp) yrk. 8
2005/06:Ub279 (m) yrk. 4, 5
2005/06:Ub283 (m) yrk. 15
2005/06:Ub305 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub315 (fp, m) yrk. 3, 6
2005/06:Ub324 (mp) yrk. 2
2005/06:Ub326 (v) yrk. 4
2005/06:Ub332 (c)
2005/06:Ub339 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 11, 20
2005/06:Ub345 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29
2005/06:Ub354 (v) yrk. 9
2005/06:Ub363 (fp)
2005/06:Ub368 (mp) yrk. 3
2005/06:Ub376 (s)
2005/06:Ub384 (c) yrk. 1, 2
2005/06:Ub386 (kd, m, fp, v, c, mp) yrk. 1, 4
2005/06:Ub419 (s)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 46
2005/06:Ub428 (mp, -) yrk. 27, 28, 29, 31
2005/06:Ub426 (kd)
2005/06:Ub471 (s)
2005/06:Ub477 (s)
2005/06:Ub485 (s) yrk. 1
2005/06:Ub490 (v) yrk. 2, 6
2005/06:Ub491 (s) yrk. 1
2005/06:Ub493 (s)
2005/06:Ub502 (s)
2005/06:Ub509 (mp, s, fp, kd, c) yrk. 3
2005/06:Ub519 (s)
2005/06:Ub527 (s)
2005/06:Ub534 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27
2005/06:Ub535 (kd) yrk. 15
2005/06:Ub567 (s)
2005/06:Ub572 (s) yrk. 1
2005/06:Ub575 (-) yrk. 1
2005/06:Ub578 (s)
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 28
2005/06:Ub590 (kd) yrk. 25
2005/06:Ub591 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 4
2005/06:K341 (v) yrk. 4
2005/06:Ju476 (c, kd, m, fp, v, mp) yrk. 2
2005/06:L341 (c) yrk. 9
2005/06:L342 (mp, -) yrk. 17
2005/06:L375 (v) yrk. 32
2005/06:So550 (c) yrk. 2
2005/06:Kr5 (c) yrk. 2
2005/06:Kr6 (fp) yrk. 6
2005/06:T1 (c, m, fp, kd) yrk. 24
2005/06:N443 (fp) yrk. 55

5. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan [FPM-UbU14 delvis]:

2005/06:Ub238 (m) yrk. 6
2005/06:Ub255 (fp) yrk. 16
2005/06:Ub590 (kd) yrk. 23
2005/06:Kr381 (fp) yrk. 32

6. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU16 (RJK) [i basen + på papper]
Redog. 2005/06:RRS17 [på papper]
Häfte med motioner om lärarutbildning och lärare [på papper]
FPM-UbU14 delvis (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om grundskolan [på papper]