Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

Seminarium tillsammans med Utbildningsvetenskapliga kommittén och Vetenskapsrådet.Bilagor


Program [i basen + på papper]