Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Fråga om förlängning av viss utbildning

4. Justering av förslag till betänkanden
- 2005/06:UbU14 Grundskolan
- 2005/06:UbU15 Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor
- 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare

5. Anmälan till kammardebatt om betänkandena
- 2005/06:UbU14 Grundskolan, torsdagen den 27 april
- 2005/06:UbU15 Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor, fredagen den 21 april
- 2005/06:UbU16 Lärarutbildning och lärare, fredagen den 21 april

6. Föredragning av proposition 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning [FPM-UbU18].

7. Diskussion av yttrandena från Lagrådet och finansutskottet över utkast till reservationer till betänkande 2005/06:UbU13 Fristående skolor m.m.

8. Övriga frågor

Bilagor


PM förlängning av viss utbildning (BMD) [i basen + på papper]
UbU14 (CLS) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 30 mars)
UbU15 (RJK) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 30 mars)
UbU16 (RJK) [i basen + på papper]
FPM-UbU18 [i basen + på papper]
Prop. 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning [på papper]
Ytttrande från Lagrådet [i basen + på papper]
FiU1y [i basen + på papper]
PM hearing FiU etableringsrätt förskolor [i basen + på papper]