Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU18 Skydd för störningskänslig forskning

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU18 Skydd för störningskänslig forskning, fredagen den 12 maj

5. Föredragning av redog. 2005/06:RJ2 Redogörelse för beslut om ändring av stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, redog. 2005/06:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2005 och 2005/06:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2005 [FPM-UbU17].

6. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU17 Vissa frågor rörande Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

7. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU17 Vissa frågor rörande Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, tisdagen den 30 maj

8. Föredragning av proposition 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. [FPM-UbU22] jämte motionerna:

2005/06:Ub11 (s)
2005/06:Ub12 (m, fp, kd, c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

9. Övriga frågor

Bilagor


UbU18 (RJ) [i basen + på papper]
UbU17 (FM) [i basen + på papper]
Redog. 2005/06:RJ2 [på papper]
Redog. 2005/06RJ1 [på papper]
Redog. 2005/06:RRS12 [på papper]
FPM-UbU22 (AA) [i basen + på papper]
Prop. 2005/06:148 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 2005/06:148 [på papper]