Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden
- 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning
- 2005/06:UbU21 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m.
- 2005/06:UbU23 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

4. Anmälan till kammardebatt om betänkandena
- 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning, tisdagen den 30 maj
- 2005/06:UbU21 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m., måndagen den 29 maj
- 2005/06:UbU23 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, måndagen den 29 maj

5. Övriga frågor

BilagorInför sammanträdet torsdagen den 11 maj
UbU20 (AA) [i basen + på papper] - (skickades till hemadressen den 4 maj)
UbU21 (AA) [i basen + på papper] - (skickades till hemadressen den 4 maj)
UbU23 (CLS) [i basen + på papper] - (skickades till hemadressen den 4 maj)

Inför sammanträdet tisdagen den 16 maj
UbU22 (AA) [i basen + på papper]