Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl 09.00 Dekanus, professor Bengt Järvholm, medicinska fakulteten Umeå universitet, bitr prefekt, professor Johan Gunne, institutionen för odontologi, tandvårdschef Lage Wigren, Västerbottens läns landsting och förbundsdirektör Torbjörn Midunger, Norrlandstingens regionförbund uppvaktar angående utökad tandläkarutbildning i Umeå

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Forskningspolitik, förslagspunkterna 6, 7 och 8 i denna del [FPM-UbU1:2] jämte motionerna:

2005/06:Ub223 (fp)
2005/06:Ub236 (fp)
2005/06:Ub292 (mp) yrk. 1
2005/06:Ub314 (fp) yrk. 5
2005/06:Ub318 (mp) yrk. 3
2005/06:Ub321 (c)
2005/06:Ub346 (fp, m, kd, c) yrk.11
2005/06:Ub374 (-) yrk. 2
2005/06:Ub392 (c)
2005/06:Ub409 (s)
2005/06:Ub412 (s)
2005/06:Ub445 (s)
2005/06:Ub490 (v) yrk. 1, 3
2005/06:Ub505 (s)
2005/06:Ub531 (s)
2005/06:Ub534 (kd) yrk. 14, 15
2005/06:Ub550 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub556 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub559 (s)
2005/06:Ub566 (s)
2005/06:U337 (mp) yrk. 4
2005/06:Sf251 (v) yrk. 21
2005/06:So314 (m) yrk. 6
2005/06:So317 (m) yrk. 2
2005/06:So422 (c) yrk. 4, 7
2005/06:So424 (m) yrk. 19
2005/06:So426 (kd) yrk. 2
2005/06:So546 (fp) yrk. 2
2005/06:So552 (c) yrk. 17
2005/06:So706 (kd) yrk. 8
2005/06:So713 (kd) yrk. 1
2005/06:Kr235 (m) yrk. 2
2005/06:Bo277 (mp) yrk. 14

5. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1:2 (PEY) [i basen + på papper]