Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning såvitt avser Universitet och högskolor, förslagspunkterna 1, 5 och 8 i denna del samt Riksrevisionens styrelses redogörelse (2005/06:RRS23) angående högskolans samverkan med det omgivande samhället [FPM-UbU1:5] jämte motionerna:

2005/06:Ub207 (m)
2005/06:Ub210 (m)
2005/06:Ub212 (kd, m, fp, c) yrk. 3, 4
2005/06:Ub213 (fp)
2005/06:Ub218 (fp)
2005/06:Ub220 (fp) yrk. 4
2005/06:Ub224 (fp)
2005/06:Ub227 (fp)
2005/06:Ub229 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub235 (fp) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub250 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub251 (kd)
2005/06:Ub252 (fp)
2005/06:Ub257 (s)
2005/06:Ub259 (fp, m, kd, c) yrk. 3
2005/06:Ub266 (m)
2005/06:Ub281 (fp)
2005/06:Ub292 (mp) yrk. 2
2005/06:Ub296 (fp)
2005/06:Ub306 (kd)
2005/06:Ub328 (s) yrk. 1, 2
2005/06:Ub330 (c) yrk. 1, 2
2005/06:Ub331 (c)
2005/06:Ub333 (c)
2005/06:Ub336 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub338 (v)
2005/06:Ub340 (c)
2005/06:Ub346 (fp, m, kd, c) yrk. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13
2005/06:Ub347 (fp, m, kd, c) yrk. 3, 10, 11
2005/06:Ub360 (fp)
2005/06:Ub361 (fp) yrk. 1
2005/06:Ub362 (fp)
2005/06:Ub378 (s)
2005/06:Ub391 (kd) yrk. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
2005/06:Ub406 (s)
2005/06:Ub407 (s)
2005/06:Ub414 (c, m, fp, kd)
2005/06:Ub415 (c, m, fp, kd)
2005/06:Ub416 (c, m, fp, kd)
2005/06:Ub427 (fp) yrk. 16, 17
2005/06:Ub435 (s)
2005/06:Ub443 (s)
2005/06:Ub453 (c)
2005/06:Ub456 (s)
2005/06:Ub459 (kd)
2005/06:Ub460 (kd)
2005/06:Ub468 (kd)
2005/06:Ub475 (s)
2005/06:Ub481 (fp) yrk. 5
2005/06:Ub487 (kd)
2005/06:Ub495 (kd, m, fp)
2005/06:Ub496 (kd, fp) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub498 (kd, m, fp, c)
2005/06:Ub501 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub510 (c)
2005/06:Ub513 (c) yrk. 4, 5, 6
2005/06:Ub518 (s)
2005/06:Ub539 (s)
2005/06:Ub550 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub551 (kd)
2005/06:Ub552 (s, m, fp, kd, v, c)
2005/06:Ub556 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub557 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub560 (s)
2005/06:Ub563 (s)
2005/06:Ub575 (-) yrk. 2
2005/06:Ub576 (c)
2005/06:Ub582 (s) yrk. 1, 2
2005/06:Ub585 (m) yrk. 3, 5
2005/06:Ub586 (s) yrk. 1, 3, 4, 5, 6, 8
2005/06:Ub589 (kd) yrk. 4
2005/06:U292 (kd) yrk. 6
2005/06:Sf387 (kd) yrk. 4
2005/06:So703 (kd) yrk. 24
2005/06:T498 (fp) yrk. 3
2005/06:T499 (c) yrk. 4
2005/06:N245 (fp) yrk. 3
2005/06:N302 (m) yrk. 13
2005/06:N433 (kd, m, fp, c) yrk. 6
2005/06:N443 (fp) yrk. 54, 56
2005/06:A247 (fp) yrk. 1

4. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU1:5 (PEY) [i basen + på papper]
Redogörelse 2005/06:RRS23 [på papper]