Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av proposition 2004/05:162 Ny värld - ny högskola [FPM-UbU3] jämte motionerna:

2005/06:Ub1 (fp, m, kd, c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2005/06:Ub2 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
2005/06:Ub212 (kd, m, fp, c) yrk. 1
2005/06:Ub225 (fp) yrk. 1
2005/06:Ub261 (m) yrk. 7
2005/06:Ub280 (m)
2005/06:Ub283 (m) yrk. 21
2005/06:Ub325 (m) yrk. 1
2005/06:Ub347 (fp, m, kd, c) yrk. 6
2005/06:Ub375 (s)
2005/06:Ub391 (kd) yrk. 12
2005/06:Ub394 (c, m, fp, kd)
2005/06:Ub400 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4
2005/06:Ub408 (kd, fp)
2005/06:Ub429 (s)
2005/06:Ub454 (s)
2005/06:Ub486 (s)
2005/06:Ub494 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub555 (kd) yrk. 17
2005/06:Ub557 (kd) yrk. 8, 9, 14
2005/06:Ub586 (s) yrk. 2
2005/06:Kr8 (fp) yrk. 8

4. Föredragning av motionsyrkanden om studiestöd [FPM-UbU5]:

2005/06:Ub270 (c)
2005/06:Ub272 (m)
2005/06:Ub282 (c) yrk. 2
2005/06:Ub290 (m) yrk. 2, 3, 4, 8
2005/06:Ub309 (kd)
2005/06:Ub316 (c)
2005/06:Ub341 (c)
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 33
2005/06:Ub381 (mp) yrk. 1, 3
2005/06:Ub382 (v) yrk. 2
2005/06:Ub403 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub425 (s)
2005/06:Ub427 (fp) yrk. 6, 15
2005/06:Ub440 (kd)
2005/06:Ub448 (s)
2005/06:Ub470 (s)
2005/06:Ub521 (s)
2005/06:Ub528 (s)
2005/06:Ub554 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4. 5, 8, 9
2005/06:Ub579 (s)
2005/06:Ub581 (v)
2005/06:Ub588 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
2005/06:Ub592 (c) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Sf330 (kd) yrk. 3
2005/06:Sf336 (v) yrk. 34
2005/06:Kr214 (fp) yrk. 4
2005/06:Kr255 (m) yrk. 7
2005/06:Kr281 (m) yrk. 7
2005/06:Kr333 (kd) yrk. 3
2005/06:N474 (m, fp, kd, c) yrk. 21
2005/06:A309 (c) yrk. 5

5. Föredragning av motionsyrkanden om forskning och forskarutbildning [FPM-UbU6]:

2005/06:Ub211 (fp)
2005/06:Ub220 (fp) yrk. 1, 3
2005/06:Ub221 (m)
2005/06:Ub222 (c) yrk. 1
2005/06:Ub271 (fp)
2005/06:Ub276 (kd)
2005/06:Ub293 (c)
2005/06:Ub320 (mp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub346 (fp, m, kd, c) yrk. 1, 2, 3, 7, 14
2005/06:Ub361 (fp) yrk. 2
2005/06:Ub364 (fp) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub367 (mp)
2005/06:Ub374 (-) yrk. 1
2005/06:Ub382 (v) yrk. 4, 5
2005/06:Ub390 (s) yrk. 1
2005/06:Ub433 (s)
2005/06:Ub437 (s) yrk. 2
2005/06:Ub490 (v) yrk. 4, 5
2005/06:Ub534 (kd) yrk. 13
2005/06:Ub569 (s)
2005/06:Ub588 (kd) yrk. 13
2005/06:Ub589 (kd) yrk. 3, 6, 7, 8
2005/06:Ub592 (c) yrk. 4
2005/06:Sk345 (m) yrk. 2
2005/06:U288 (v) yrk. 3, 4, 5
2005/06:U290 (m) yrk. 11, 12, 13
2005/06:Sf250 (fp) yrk. 1
2005/06:So364 (mp, -) yrk. 23
2005/06:Kr4 (c) yrk. 4, 5
2005/06:Kr8 (fp) yrk. 9, 10
2005/06:Kr281 (m) yrk. 8
2005/06:Kr334 (c) yrk. 21
2005/06:T1 (c, m, fp, kd) yrk. 3
2005/06:T500 (fp) yrk. 17
2005/06:A370 (kd) yrk. 24

6. Föredragning av motionsyrkanden om särskolan [FPM-UbU7]:

2005/06:Ub234 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2005/06:Ub241 (c)
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 52, 53, 54, 55
2005/06:Ub344 (fp) yrk 64, 65, 66, 67
2005/06:Ub426 (c) yrk. 49, 50
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17

7. Övriga frågor


Bilagor


FPM-UbU3 (PEY) [i basen + på papper]
FPM-UbU3 tilläggsblad (PEY) [i basen + på papper]
Prop. 2004/05:162 [på papper]
Häfte som innehåller motioner med anledning av prop. 2004/05:162
Motion 2005/06:Kr8 [på papper]
FPM-UbU5 (AA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om studiestöd [på papper]
FPM-UbU6 (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om forskning och forskarutbildning [på papper]
Motion 2005/06:Kr4 [på papper]
FPM-UbU7 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om särskolan [på papper]