Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, torsdagen den 8 december

5. Föredragning av proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever [FPM-UbU4] jämte motionerna:

2004/05:Ub229 (kd)
2004/05:Ub233 (m) yrk. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
2004/05:Ub275 (c) yrk. 16
2004/05:Ub306 (fp) yrk. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2004/05:Ub315 (s)
2004/05:Ub343 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4
2004/05:Ub362 (c, m, fp, kd, v) yrk. 1, 2
2004/05:Ub390 (m) yrk. 18, 19
2004/05:Ub470 (kd) yrk. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16
2004/05:Ub477 (c) yrk. 23, 25, 26, 27
2004/05:Ub496 (s) yrk. 1, 2
2004/05:Ju332 (mp) yrk. 7
2004/05:U257 (v) yrk. 25
2005/06:Ub4 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4
2005/06:Ub5 (c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2005/06:Ub6 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2005/06:Ub7 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
2005/06:Ub238 (m) yrk. 20, 21
2005/06:Ub260 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
2005/06:Ub261 (m) yrk. 2
2005/06:Ub291 (c) yrk. 1
2005/06:Ub308 (kd)
2005/06:Ub315 (fp, m) yrk. 4
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 63
2005/06:Ub354 (v) yrk. 5
2005/06:Ub426 (c) yrk. 43
2005/06:Ub444 (kd) yrk. 3
2005/06:Ub522 (s)
2005/06:Ub535 (kd) yrk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2005/06:Ub553 (s)
2005/06:Ju422 (mp, -) yrk. 15
2005/06:L291 (fp) yrk. 16
2005/06:L341 (c) yrk. 13
2005/06:L375 (v) yrk. 31
2005/06:A370 (kd) yrk. 22

6. Föredragning av motionsyrkanden om vuxenutbildning [FPM-UbU8]:

2005/06:Ub217 (c)
2005/06:Ub226 (c) yrk. 2
2005/06:Ub237 (fp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub239 (fp)
2005/06:Ub248 (fp)
2005/06:Ub254 (fp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub256 (kd)
2005/06:Ub259 (fp, m, kd, c) yrk. 4
2005/06:Ub283 (m) yrk. 22
2005/06:Ub284 (m)
2005/06:Ub314 (fp) yrk. 2
2005/06:Ub322 (c)
2005/06:Ub327 (s)
2005/06:Ub347 (fp, m, kd, c) yrk. 9
2005/06:Ub356 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2005/06:Ub366 (c) yrk. 1, 2
2005/06:Ub370 (fp) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub372 (c)
2005/06:Ub383 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11
2005/06:Ub389 (s)
2005/06:Ub402 (m) yrk. 1, 2
2005/06:Ub418 (s)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 51, 53, 54, 55
2005/06:Ub439 (s)
2005/06:Ub441 (s)
2005/06:Ub450 (kd) yrk. 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9
2005/06:Ub455 (s)
2005/06:Ub464 (s)
2005/06:Ub469 (s)
2005/06:Ub501 (kd) yrk. 5
2005/06:Ub525 (s)
2005/06:Ub533 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2005/06:Ub571 (s)
2005/06:Ub580 (c) yrk. 1
2005/06:Ub593 (kd) yrk. 14
2005/06:Sf282 (c) yrk. 5
2005/06:Sf333 (c) yrk. 8, 9, 10, 11
2005/06:Sf336 (v) yrk. 35, 36, 57
2005/06:Sf389 (kd) yrk. 2, 3, 4, 5
2005/06:So316 (m) yrk. 4
2005/06:So364 (mp, -) yrk. 4
2005/06:So429 (m) yrk. 12
2005/06:So703 (kd) yrk. 23
2005/06:Kr331 (v) yrk. 5, 7
2005/06:Kr333 (kd) yrk. 2
2005/06:Kr364 (kd)
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 22
2005/06:MJ446 (kd) yrk. 39
2005/06:N243 (fp) yrk. 2
2005/06:N433 (kd, m, fp, c) yrk. 5
2005/06:N438 (kd) yrk. 4
2005/06:A258 (mp, -) yrk. 12

7. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan: ämnen [FPM-UbU9]:

2005/06:Ub238 (m) yrk. 19
2005/06:Ub240 (c)
2005/06:Ub245 (m) yrk. 1
2005/06:Ub275 (s)
2005/06:Ub287 (c)
2005/06:Ub288 (mp)
2005/06:Ub291 (c) yrk. 3, 4
2005/06:Ub315 (fp, m) yrk. 5
2005/06:Ub324 (mp) yrk. 1, 3, 4
2005/06:Ub326 (v) yrk. 1, 3
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 3, 5, 6, 8, 24, 60
2005/06:Ub351 (fp)
2005/06:Ub354 (v) yrk. 2, 3
2005/06:Ub368 (mp) yrk. 4
2005/06:Ub371 (kd)
2005/06:Ub387 (s) yrk. 1, 2
2005/06:Ub398 (v) yrk. 5
2005/06:Ub404 (fp)
2005/06:Ub420 (s, m, fp, kd, v, c, mp)
2005/06:Ub423 (s)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 18, 31, 32
2005/06:Ub428 (mp, -) yrk. 6, 26, 32
2005/06:Ub436 (s)
2005/06:Ub446 (s)
2005/06:Ub458 (s)
2005/06:Ub466 (s)
2005/06:Ub473 (s) yrk. 1, 2
2005/06:Ub485 (s) yrk. 2
2005/06:Ub489 (v)
2005/06:Ub497 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub504 (s)
2005/06:Ub511 (v)
2005/06:Ub514 (c, m, fp, kd) yrk. 1
2005/06:Ub516 (m) yrk. 2
2005/06:Ub541 (s)
2005/06:Ub543 (s)
2005/06:Ub544 (s)
2005/06:Ub545 (s)
2005/06:Ub547 (s)
2005/06:Ub570 (s)
2005/06:Ub577 (s)
2005/06:Ub583 (s)
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 12, 14, 15, 22, 36, 39, 40, 41, 42, 43
2005/06:Ub591 (kd) yrk. 2
2005/06:K341 (v) yrk. 5
2005/06:K473 (mp) yrk. 1
2005/06:L291 (fp) yrk. 15
2005/06:L307 (fp) yrk. 3
2005/06:L375 (v) yrk. 33
2005/06:Sf336 (v) yrk. 37
2005/06:Sf389 (kd) yrk. 7, 33
2005/06:Kr2 (m) yrk. 5
2005/06:Kr7 (fp) yrk. 6
2005/06:Kr8 (fp) yrk. 1, 2
2005/06:Kr253 (fp) yrk. 2
2005/06:Kr336 (v) yrk. 2
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 23
2005/06:Kr381 (fp) yrk. 32
2005/06:Kr417 (kd) yrk. 2
2005/06:N215 (c) yrk. 2
2005/06:A309 (c) yrk. 29

8. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan: betygs- och kvalitetsfrågor [FPM-UbU10]:

2005/06:Ub238 (m) yrk. 12, 14, 15, 27, 28
2005/06:Ub260 (m) yrk. 10, 11
2005/06:Ub261 (m) yrk. 4, 5,
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 59
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 71
2005/06:Ub354 (v) yrk. 4, 12, 14, 16
2005/06:Ub397 (kd)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 17, 44
2005/06:Ub428 (mp, -) yrk. 4, 23, 24, 25, 30
2005/06:Ub444 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub503 (s) yrk. 1, 2
2005/06:Ub516 (m) yrk. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2005/06:Ub535 (kd) yrk. 5, 6
2005/06:Ub562 (s)
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 2, 10, 11, 17, 18, 23, 25
2005/06:Fi220 (mp) yrk. 2
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 18

9. Föredragning av motionsyrkanden om högskolan: utbildnings- och studentfrågor [FPM-UbU11]:

2004/05:So40 (kd, m, fp, c) yrk. 3
2005/06:Ub214 (m)
2005/06:Ub215 (m)
2005/06:Ub220 (fp) yrk. 2
2005/06:Ub222 (c) yrk. 2
2005/06:Ub263 (v)
2005/06:Ub269 (s)
2005/06:Ub278 (v) yrk. 1, 2, 3
2005/06:Ub282 (c) yrk. 1
2005/06:Ub290 (m) yrk. 7
2005/06:Ub302 (mp)
2005/06:Ub313 (fp)
2005/06:Ub314 (fp) yrk. 1, 3
2005/06:Ub357 (v)
2005/06:Ub374 (-) yrk. 3
2005/06:Ub377 (s)
2005/06:Ub379 (fp) yrk. 1
2005/06:Ub382 (v) yrk. 3
2005/06:Ub383 (fp) yrk. 10
2005/06:Ub390 (s) yrk. 2
2005/06:Ub395 (c) yrk. 1
2005/06:Ub417 (kd)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 45
2005/06:Ub427 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4, 8
2005/06:Ub434 (s)
2005/06:Ub437 (s) yrk. 1
2005/06:Ub465 (fp)
2005/06:Ub517 (v)
2005/06:Ub530 (s)
2005/06:Ub537 (s)
2005/06:Ub557 (kd) yrk. 18, 19
2005/06:Ub568 (s)
2005/06:Ub572 (s) yrk. 2
2005/06:Ub573 (mp, m, fp, kd, v, c)
2005/06:Ub588 (kd) yrk. 9, 12
2005/06:Ub592 (c) yrk. 5, 6, 7
2005/06:K320 (mp) yrk. 4
2005/06:Ju384 (mp, -) yrk. 19
2005/06:Ju422 (mp, -) yrk. 2
2005/06:L291 (fp) yrk. 18, 19
2005/06:L341 (c) yrk. 12
2005/06:L342 (mp, -) yrk. 9
2005/06:L375 (v) yrk. 28, 34
2005/06:U293 (v, fp, c) yrk. 6
2005/06:Sf233 (m) yrk. 2
2005/06:Sf279 (m) yrk. 5
2005/06:Sf280 (v) yrk. 3
2005/06:Sf331 (m) yrk. 7
2005/06:Sf336 (v) yrk. 2
2005/06:Sf383 (fp) yrk. 25
2005/06:Sf384 (fp) yrk. 10
2005/06:Sf387 (kd) yrk. 3
2005/06:Sf389 (kd) yrk. 6, 8
2005/06:So350 (m) yrk. 2
2005/06:So431 (fp) yrk. 3
2005/06:So469 (fp) yrk. 3
2005/06:So557 (kd) yrk. 3
2005/06:So646 (m) yrk. 17
2005/06:So695 (kd) yrk. 1
2005/06:So701 (s) yrk. 4
2005/06:So702 (c) yrk. 4
2005/06:So706 (kd) yrk. 5
2005/06:So707 (kd) yrk. 3
2005/06:So709 (kd) yrk. 8
2005/06:Kr233 (m) yrk. 25
2005/06:Kr252 (m) yrk. 16
2005/06:Kr334 (c) yrk. 39
2005/06:Kr380 (v) yrk. 12
2005/06:Kr410 (kd, m, fp, c) yrk. 5
2005/06:Kr415 (kd) yrk. 3
2005/06:Kr417 (kd) yrk. 3
2005/06:T536 (s)
2005/06:N438 (kd) yrk. 14, 15
2005/06:N474 (m, fp, c, kd) yrk. 20
2005/06:A258 (mp, -) yrk. 9
2005/06:A368 (v) yrk. 4, 26

10. Föredragning av motionsyrkanden om gymnasieskolan [FPM-UbU12]:

2005/06:Ub226 (c) yrk. 1
2005/06:Ub230 (kd)
2005/06:Ub238 (m) yrk. 22, 23, 24
2005/06:Ub244 (m)
2005/06:Ub259 (fp, kd, m, c) yrk. 1, 2
2005/06:Ub274 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4
2005/06:Ub283 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
2005/06:Ub294 (c)
2005/06:Ub298 (s)
2005/06:Ub300 (mp)
2005/06:Ub304 (kd) yrk. 1, 2
2005/06:Ub323 (kd)
2005/06:Ub337 (m)
2005/06:Ub343 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 61, 62, 63
2005/06:Ub365 (s)
2005/06:Ub388 (s)
2005/06:Ub405 (s)
2005/06:Ub422 (s)
2005/06:Ub424 (s)
2005/06:Ub426 (c) yrk. 33, 34
2005/06:Ub442 (s)
2005/06:Ub461 (s)
2005/06:Ub463 (s)
2005/06:Ub480 (s)
2005/06:Ub497 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub501 (kd) yrk. 4
2005/06:Ub515 (m)
2005/06:Ub546 (s)
2005/06:Ub555 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
2005/06:Ub558 (s)
2005/06:Ub561 (s)
2005/06:Kr 8 (fp) yrk. 5, 6, 7
2005/06:Kr334 (c) yrk. 37
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 5, 15, 20, 21, 36
2005/06:Kr377 (v) yrk. 3
2005/06:Kr379 (kd) yrk. 2
2005/06:A416 (kd) yrk. 3

11. Övriga frågor

Bilagor


2005/06:UbU2 (AA) [i basen + på papper] (delades i facken 16/11)

FPM-UbU4 (CLS) [i basen + på papper]
Prop. 2005/06:38 [på papper]
Häfte som innehåller motioner med anledning av prop. 2005/06:38 samt från allmänna motionstiden 2004 och 2005
FPM-UbU8 (AA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om vuxenutbildning [på papper]
FPM-UbU9 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om grundskolan: ämnen [på papper]
FPM-UbU10 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om grundskolan: betygs- och kvalitetsfrågor [på papper]
FPM-UbU11 (PEY) [i basen + på papper]
FPM-UbU11 tilläggsblad (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om högskolan: utbildnings- och studentfrågor [på papper] (2 delar)
Motion 2005/06:So557 [på papper]
FPM-UbU12 (AA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om gymnasieskolan [på papper]