Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2005/06:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkanden

- 2005/06:UbU3 Ny värld - ny högskola
- 2005/06:UbU4 Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan

4. Anmälan till kammardebatt om

- 2005/06:UbU3 Ny värld - ny högskola, torsdagen den 9 februari
- 2005/06:UbU4 Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan, onsdagen den 8 februari

5. Föredragning av motionsyrkande om särskolan [FPM-UbU7-tillägg], 2005/06:Ub564 (s)

6. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan: arbetsmiljö och elevhälsa [FPM-UbU11]:

2005/06:Ub205 (m)
2005/06:Ub231 (m)
2005/06:Ub232 (m)
2005/06:Ub246 (m)
2005/06:Ub247 (fp)
2005/06:Ub253 (fp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub260 (m) yrk. 19
2005/06:Ub261 (m) yrk. 8
2005/06:Ub262 (m) yrk. 1, 2
2005/06:Ub289 (s) yrk. 1, 3
2005/06:Ub305 (kd) yrk. 2
2005/06:Ub326 (v) yrk. 2
2005/06:Ub344 (fp) yrk. 9, 10, 74, 75
2005/06:Ub345 (fp) yrk. 23
2005/06:Ub349 (fp)
2005/06:Ub354 (v) yrk. 6, 7, 8, 10
2005/06:Ub359 (s)
2005/06:Ub386 (kd, m, fp, v, c, mp) yrk. 2, 3
2005/06:Ub398 (v) yrk. 6
2005/06:Ub410 (mp)
2005/06:Ub413 (mp) yrk. 1, 2
2005/06:Ub426 (c) yrk. 41, 42, 47
2005/06:Ub428 (mp, -) yrk. 15, 16, 17, 18, 19, 22
2005/06:Ub451 (s)
2005/06:Ub452 (s)
2005/06:Ub472 (s)
2005/06:Ub488 (s)
2005/06:Ub491 (s) yrk. 2
2005/06:Ub534 (kd) yrk. 25
2005/06:Ub535 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 7
2005/06:Ub548 (s)
2005/06:Ub587 (kd) yrk. 9, 13, 31, 44, 45
2005/06:Ju332 (fp) yrk. 8
2005/06:L341 (c) yrk. 10, 14
2005/06:L342 (mp, -) yrk. 18
2005/06:So314 (m) yrk. 5
2005/06:So364 (mp, -) yrk. 3
2005/06:So366 (fp) yrk. 1
2005/06:So470 (fp) yrk. 7, 8, 9, 10
2005/06:So547 (fp) yrk. 8
2005/06:So554 (v) yrk. 4
2005/06:So556 (fp) yrk. 3, 15
2005/06:So644 (s) yrk. 2
2005/06:So699 (mp, -) yrk. 26
2005/06:So700 (s, fp, kd, v, c, mp) yrk. 2
2005/06:So704 (kd) yrk. 2, 6
2005/06:Kr281 (m) yrk. 3
2005/06:Kr373 (kd) yrk. 11
2005/06:Kr375 (fp) yrk. 4
2005/06:Kr376 (fp) yrk. 30
2005/06:Kr380 (v) yrk. 2
2005/06:Kr412 (kd) yrk. 11
2005/06:MJ351 (mp, -) yrk. 12
2005/06:MJ530 (kd) yrk. 2, 3
2005/06:Bo310 (s)

7. Föredragning av motionsyrkanden om förskolan [FPM-UbU12]:

2004/05:So395 (c) yrk. 8
2005/06:Ub216 (c)
2005/06:Ub233 (m) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
2005/06:Ub238 (m) yrk. 3
2005/06:Ub255 (fp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
2005/06:Ub267 (s)
2005/06:Ub273 (fp)
2005/06:Ub297 (s)
2005/06:Ub315 (fp, m) yrk. 1
2005/06:Ub319 (mp)
2005/06:Ub355 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2005/06:Ub380 (m) yrk. 1
2005/06:Ub426 (c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2005/06:Ub430 (kd) yrk. 1
2005/06:Ub431 (kd)
2005/06:Ub432 (s)
2005/06:Ub476 (s)
2005/06:Ub479 (s)
2005/06:Ub482 (s)
2005/06:Ub483 (s)
2005/06:Ub506 (s)
2005/06:Ub507 (s)
2005/06:Ub520 (s)
2005/06:Ub523 (s)
2005/06:Ub538 (s)
2005/06:Ub574 (-) yrk. 1, 2
2005/06:Ub590 (kd) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28
2005/06:Fi318 (kd) yrk. 9, 10
2005/06:Sf336 (v) yrk. 32
2005/06:Sf385 (fp) yrk. 8
2005/06:Sf432 (kd) yrk. 12, 13
2005/06:So699 (mp, -) yrk. 10, 11, 12, 13
2005/06:So711 (kd) yrk. 4
2005/06:Kr306 (v) yrk. 2
2005/06:N439 (m) yrk. 8

8. Övriga frågor

Bilagor


2005/06:UbU3 (PEY) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 12/1)
2005/06:UbU4 (CLS) [i basen + på papper] (skickades till hemadressen den 12/1)

FPM-UbU7-tillägg (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU11 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om grundskolan: arbetsmiljö och elevhälsa [på papper]
Motion 2005/06:Ub534 [på papper]
FPM-UbU12 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motoner om förskolan [på papper]