Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-02-22 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 SACO:s studentråd angående rapport om studenten i trygghetssverige (ordföranden Eva Westerberg, Mia Sand, Stockholms studentkår, Mikaela Staaf, SACO, Susanna Hansson, Uppsala Studentkår).

Samtidigt kommer från Sveriges förenade studentkårer ordföranden Elin Rosenberg och Anna Lasses.

2. Kl. 09.20 Värnplikstrådet angående civilt meritvärde av värnpliksutbildnuing (Carl Lundgren och Hampus Ekström)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkanden

- 2006/07:UbU7 Förskolan
- 2006/07:UbU8 Grundskolan

6. Anmälan till kammardebatt om

- 2006/07:UbU7 Förskolan, torsdagen den 22 mars
- 2006/07:UbU8 Grundskolan, onsdagen den 11 april

7. Föredragning av proposition 2006/07:43 Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses [FPM-UbU11] jämte motionerna:

2006/07:Ub6 (s)
2006/07:Ub7 (s)
2006/07:Ub8 (v)
2006/07:Ub9 (s)
2006/07:Ub10 (mp)
2006/07:Ub315 (s)
2006/07:Ub326 (m) yrk. 5, 6
2006/07:Fi244 (s) yrk. 48

8. Övriga frågor

Bilagor


UbU7 (KT) [i basen] (sändes till hemadressen den 15/2)
UbU8 (CLS) [i basen] (sändes till hemadressen den 15/2)
FPM-UbU11 (PEY) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2006/07:43 [på papper]