Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-19 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Polarforskningssekretariatet informerar om sin verksamhet (styrelseordförande Britt-Marie Danestig och föreståndare Anders Karlqvist)

2. Justering av protokoll

3. Justering av förslag till 2006/07:UbU2y Bidragsbrottslag

4. Föredragning av proposition 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan [FPM-UbU13] jämte motionerna:

2006/07:Ub12 (v)
2006/07:Ub13 (mp) yrk. 1, 2

5. Föredragning av proposition 2006/07:86 Vissa skolfrågor [FPM-UbU14] jämte motionerna:

2006/07:Ub14 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2006/07:Ub15 (s) yrk. 1, 2
2006/07:Ub16 (mp)

6. Föredragning av proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet [FPM-UbU17] jämte motionerna:

2006/07:Ub17 (s)
2006/07:Ub18 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2006/07:Ub19 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7. Övriga frågor

Bilagor


UbU2y (RA) [i basen + på papper]
FPMUbU13 (CLS) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2006/07:69 [på papper]
FPM-UbU14 (CLS) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2006/07:86 [på papper]
FPM-UbU17 (PEY) [i basen + på papper]
Motioner med anledning av prop. 2006/07:107 [på papper]