Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-26 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

Öppen utfrågning om svenska för invandrare

Bilagor


Program [i basen + på papper]
Deltagarlista [i basen + på papper]