Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Valideringsdelegationen: presentation av verksamheten (Eva Nordlund, Gunni Öhlund)

2. Kl. 09.30 Sveriges förenade studentkårer: presentation av kvalitetsmanifest (Elin Rosenberg)

3. Kl. 09.45 Presentation av betänkande från utredningen om mål och uppföljning i grundskolan (Leif Davidsson)

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Övriga frågor

Bilagor