Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-11-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan, onsdagen den 29 november

5. Övriga frågor

Bilagor


UbU3 (RK) [i basen + delades i facken den 10/11]