Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2006-11-30 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 09.00-09.30 Universitetskansler Sigbrit Franke presenterar utredning om lärarutbildningen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkanden
- 2006/07:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
- 2006/07:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

5. Anmälan till kammardebatt om

- 2006/07:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, torsdagen den 14 december
- 2006/07:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, torsdagen den 14 december

6. Övriga frågor

Bilagor


UbU1(CLS, PEY, RK) [i basen] (skickades till hemadressen den 23/11)
UbU2 (RK) [i basen + på papper] (inkl. den del av betänkandet som behandlar prop. 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande)