Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-01-18 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av motionsyrkanden om högskolan [FPM-UbU4]:

2006/07:Ub201 (c) yrk. 1, 2
2006/07:Ub203 (m)
2006/07:Ub205 (s)
2006/07:Ub208 (m)
2006/07:Ub218 (v) yrk. 4
2006/07:Ub219 (v) yrk. 1, 2
2006/07:Ub222 (s)
2006/07:Ub223 (s)
2006/07:Ub228 (kd) yrk. 1
2006/07:Ub232 (c)
2006/07:Ub235 (m)
2006/07:Ub236 (c)
2006/07:Ub239 (kd)
2006/07:Ub240 (kd)
2006/07:Ub242 (c)
2006/07:Ub243 (m)
2006/07:Ub244 (s)
2006/07:Ub255 (mp) yrk. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
2006/07:Ub258 (fp) yrk. 1
2006/07:Ub259 (fp) yrk. 1
2006/07:Ub263 (mp) yrk. 7
2006/07:Ub264 (v)
2006/07:Ub266 (v)
2006/07:Ub269 (s) yrk. 1
2006/07:Ub272 (m)
2006/07:Ub278 (s)
2006/07:Ub284 (s)
2006/07:Ub285 (s)
2006/07:Ub287 (fp)
2006/07:Ub288 (m)
2006/07:Ub290 (m)
2006/07:Ub293 (fp)
2006/07:Ub294 (fp) yrk. 1, 2
2006/07:Ub296 (fp)
2006/07:Ub299 (m , c, fp, v, mp) yrk. 6, 7, 8
2006/07:Ub302 (fp) yrk. 1
2006/07:Ub303 (mp)
2006/07:Ub308 (c)
2006/07:Ub309 (v) yrk. 24
2006/07:Ub312 (s)
2006/07:Ub316 (kd)
2006/07:Ub322 (c)
2006/07:Ub323 (c, m, fp, kd)
2006/07:Ub326 (m) yrk. 7, 8, 9, 10
2006/07:Ub332 (m)
2006/07:Ub335 (s)
2006/07:Ub341 (s)
2006/07:Ub350 (s)
2006/07:Ub356 (s)
2006/07:Ub358 (kd)
2006/07:Ub363 (s)
2006/07:Ub364 (s)
2006/07:Ub367 (s)
2006/07:Ub368 (s)
2006/07:Ub370 (s) yrk. 2
2006/07:Ub375 (s)
2006/07:Ub382 (s)
2006/07:Ub385 (kd, m, c, fp)
2006/07:Ub386 (s)
2006/07:Ub390 (s)
2006/07:Ub398 (s)
2006/07:Ub401 (s)
2006/07:Ub414 (s)
2006/07:Ub418 (fp) yrk. 2
2006/07:Ub421 (s)
2006/07:Ub426 (s)
2006/07:K264 (mp) yrk. 4
2006/07:K312 (v) yrk. 25, 26, 30
2006/07:Ju316 (mp) yrk. 8
2006/07:C360 (mp) yrk. 28
2006/07:Fö205 (v) yrk. 2
2006/07:Sf221 (v) yrk. 3
2006/07:So380 (kd) yrk. 4
2006/07:So461 (s) yrk. 4
2006/07:So463 (mp) yrk. 6
2006/07:Kr285 (kd) yrk. 5
2006/07:MJ265 (mp) yrk. 30
2006/07:N202 (fp) yrk. 2
2006/07:A269 (v) yrk. 4, 24

4. Föredragning av motionsyrkanden om forskning [FPM-UbU5]:

2006/07:Ub207 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2006/07:Ub216 (fp)
2006/07:Ub255 (mp) yrk. 21
2006/07:Ub269 (s) yrk. 2
2006/07:Ub282 (s)
2006/07:Ub294 (fp) yrk. 3
2006/07:Ub301 (fp) yrk. 1, 2
2006/07:Ub302 (fp) yrk. 2
2006/07:Ub310 (s)
2006/07:Ub311 (m) yrk. 1, 2, 3
2006/07:Ub314 (s)
2006/07:Ub326 (m) yrk. 2, 4
2006/07:Ub371 (fp)
2006/07:Ub402 (s)
2006/07:Ub405 (s)
2006/07:K227 (v) yrk. 2
2006/07:Ju313 (v) yrk. 3
2006/07:Ju314 (kd) yrk. 2
2006/07:So308 (m) yrk. 2
2006/07:So461 (s) yrk. 8
2006/07So464 (mp) yrk. 15
2006/07:A269 (v) yrk. 23

5. Föredragning av motionsyrkanden om studiestöd [FPM-UbU6]:

2006/07:Ub238 (kd)
2006/07:Ub247 (s)
2006/07:Ub255 (mp) yrk. 2, 3, 4, 6, 7, 12
2006/07:Ub305 (mp)
2006/07:Ub329 (m)
2006/07:Ub330 (m)
2006/07:Ub344 (s)
2006/07:Ub346 (s)
2006/07:Ub354 (s)
2006/07:Ub374 (s)
2006/07:Ub387 (s)
2006/07:Ub392 (s)
2006/07:Ub424 (s)
2006/07:Fi244 (s) yrk. 39
2006/07:Kr244 (fp) yrk. 4
2006/07:A270 (v) yrk. 37

6. Utskottets arbetsordning

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU4 (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om högskolan [på papper]
FPM-UbU5 (PEY) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om forskning [på papper]
FPM-UbU6 (RK) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om studiestöd [på papper]
Förslag till arbetsordning (SD) [i basen + på papper]