Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2007-01-25 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2006/07:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Föredragning av motionsyrkanden om förskolan [FPM-UbU7]:

2006/07:Ub204 (s)
2006/07:Ub214 (fp)
2006/07:Ub215 (fp) yrk. 1, 2
2006/07:Ub227 (kd)
2006/07:Ub256 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
2006/07:Ub274 (fp)
2006/07:Ub309 (v) yrk. 13, 27, 28
2006/07:Ub318 (fp)
2006/07:Ub320 (s)
2006/07:Ub340 (s)
2006/07:Ub397 (s)
2006/07:Ub411 (s)
2006/07:Ub412 (s)
2006/07:Ub413 (s)
2006/07:Ub415 (fp)
2006/07:Ub416 (s)
2006/07:Ub417 (s)
2006/07:Ub418 (fp) yrk. 1
2006/07:Ub425 (s)
2006/07:Fi244 (s) yrk. 41

4. Föredragning av motionsyrkanden om grundskolan [FPM-UbU8]:

2006/07:Ub206 (s)
2006/07:Ub209 (m)
2006/07:Ub210 (s)
2006/07:Ub212 (s)
2006/07:Ub213 (s)
2006/07:Ub218 (v) yrk. 1, 2, 3, 5
2006/07:Ub220 (s)
2006/07:Ub221 (s)
2006/07:Ub224 (s)
2006/07:Ub228 (kd) yrk. 2
2006/07:Ub233 (c)
2006/07:Ub237 (c)
2006/07:Ub241 (kd)
2006/07:Ub245 (s)
2006/07:Ub246 (s)
2006/07:Ub248 (s)
2006/07:Ub249 (s)
2006/07:Ub250 (s)
2006/07:Ub253 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2006/07:Ub254 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2006/07:Ub260 (fp)
2006/07:Ub261 (m)
2006/07:Ub262 (mp)
2006/07:Ub263 (mp) yrk. 3, 4, 5
2006/07:Ub267 (v)
2006/07:Ub268 (s)
2006/07:Ub270 (v) yrk. 1, 2
2006/07:Ub271 (s)
2006/07:Ub275 (s)
2006/07:Ub277 (m)
2006/07:Ub279 (s)
2006/07:Ub280 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2006/07:Ub283 (s)
2006/07:Ub286 (fp)
2006/07:Ub289 (m)
2006/07:Ub291 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2006/07:Ub292 (m)
2006/07:Ub295 (fp)
2006/07:Ub297 (fp)
2006/07:Ub298 (m)
2006/07:Ub299(m, c, fp, v, mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2006/07:Ub304 (mp) yrk. 1, 2, 3
2006/07:Ub306 (mp) yrk. 1, 2
2006/07:Ub307 (m, s, fp, mp, kd, c, v)
2006/07:Ub309 (v) yrk. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26
2006/07:Ub319 (s)
2006/07:Ub324 (s)
2006/07:Ub325 (m, c, fp, v, mp)
2006/07:Ub327 (m) yrk. 1, 2
2006/07:Ub331 (m)
2006/07:Ub336 (s)
2006/07:Ub337 (s)
2006/07:Ub338 (s)
2006/07:Ub342 (s)
2006/07:Ub345 (kd)
2006/07:Ub347(s)
2006/07:Ub349 (s)
2006/07:Ub352 (s)
2006/07:Ub360 (kd)
2006/07:Ub361 (s)
2006/07:Ub366 (s)
2006/07:Ub370 (s) yrk. 1
2006/07:Ub378 (s)
2006/07:Ub379 (s)
2006/07:Ub380 (s)
2006/07:Ub381 (s)
2006/07:Ub383 (kd)
2006/07:Ub384 (s)
2006/07:Ub388 (s) yrk. 2
2006/07:Ub389 (s)
2006/07:Ub391 (s)
2006/07:Ub394 (s)
2006/07:Ub395 (s)
2006/07:Ub396 (s)
2006/07:Ub399 (s)
2006/07:Ub400 (s)
2006/07:Ub403 (s)
2006/07:Ub406 (s)
2006/07:Ub409 (s)
2006/07:Ub410 (s)
2006/07:Ub419 (s)
2006/07:Ub420 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5
2006/07:Ub422 (kd)
2006/07:K312 (v) yrk. 27, 28, 29
2006/07:Fi219 (mp) yrk. 2
2006/07:Fi244 (s) yrk. 45
2006/07:C359 (s) yrk. 9, 10, 11, 12
2006/07:U294 (fp) yrk. 4
2006/07:So375 (v) yrk. 7, 8
2006/07:So379 (kd) yrk. 3, 4, 5, 7, 10, 11
2006/07:So383 (mp) yrk. 4
2006/07:So461 (s) yrk. 3
2006/07:So463 (mp) yrk. 8
2006/07:So464 (mp) yrk. 19, 20, 31, 32, 35
2006/07:Kr218 (c) yrk. 1, 2
2006/07:Kr219 (c) yrk. 1
2006/07:N295 (kd) yrk. 2
2006/07:A270(v) yrk. 31, 32, 33, 34, 35, 39

5. Föredragning av motionsyrkanden om gymnasieskolan [FPM-UbU9]:

2006/07:Ub202 (s) yrk. 2
2006/07:Ub217 (c)
2006/07:Ub226 (kd)
2006/07:Ub230 (s)
2006/07:Ub276 (c) yrk. 1, 2
2006/07:Ub281 (s)
2006/07:Ub309 (v) yrk. 3, 8
2006/07:Ub351 (kd)
2006/07:Ub362 (s)
2006/07:Ub365 (s)
2006/07:Ub377 (s) yrk. 1, 2
2006/07:Ub388 (s) yrk. 1
2006/07:Ub393 (s)
2006/07:Ub407 (s)
2006/07:Ub408 (s)
2006/07:Ub427 (s)
2006/07:So464 (mp) yrk. 34
2006/07:N343 (kd) yrk. 2
2006/07:A271 (s) yrk. 6

6. Föredragning av motionsyrkanden om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning [FPM-UbU10]:

2006/07:Ub211 (s)
2006/07:Ub225 (m) yrk. 1
2006/07:Ub229 (s)
2006/07:Ub231 (m) yrk. 1, 2
2006/07:Ub251 (s)
2006/07:Ub257 (m) yrk. 1, 2
2006/07:Ub273 (m)
2006/07:Ub300 (fp) yrk. 1, 2
2006/07:Ub339 (s)
2006/07:Ub343 (s)
2006/07:Ub348 (s)
2006/07:Ub357 (s)
2006/07:Ub369 (s)
2006/07:Ub373 (s)
2006/07:Ub404 (s)
2006/07:C359 (s) yrk. 7
2006/07:So310 (m) yrk. 4
2006/07:N294 (fp) yrk. 2
2006/07:A270 (v) yrk. 5, 36, 38, 55

7. Övriga frågor

Bilagor


FPM-UbU7 (KT) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om förskolan [på papper]
FPM-UbU8 (CLS) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om grundskolan [på papper]
FPM-UbU9 (RA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om gymnasieskolan [på papper]
FPM-UbU10 (RA) [i basen + på papper]
Häfte med motioner om vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning [på papper]